tel. +48 65 572 22 58      kom. +46 605 722 258 info@ttchlodnictwo.pl
CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE
INSTALACJE WODY LODOWEJ
UKŁADY POŚREDNIE
Alternatywnym rozwiązaniem pomiędzy instalacją freonową a CO2 jest zastosowanie glikolowego układu wody lodowej.

Niewątpliwą zaletą tego systemu jest zmniejszenie ilości czynnika w instalacji chłodniczej.

Zwiększa to bezpieczeństwo dla użytkowników i środowiska.

W przypadku nieszczelności na części instalacji mamy do czynienia z wyciekiem wodnego roztworu a nie freonu.