tel. +48 65 572 22 58      kom. +46 605 722 258 info@ttchlodnictwo.pl
CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE

CHŁODNICTWO CO2

Oferujemy najnowsze instalacje chłodnicze na bazie ekologicznego czynnika R744. Pod względem ochrony środowiska CO2 jest czynnikiem niemalże idealnym – ma wyższą wydajność niż czynniki freonowe, układy z CO2 mają mniejsze gabaryty, wymagane są mniejsze sprężarki, posiada dużą wydajność przy temp. parowania -35 C.

Rynek chłodniczy stale dostosowuje się do nowych wymogów. Dostępne są już urządzenia i komponenty przeznaczone do pracy na czynniku R744, dlatego nasza firma przygotowała już kilka projektów opartych na innowacyjnych rozwiązaniach z CO2.