tel. +48 65 572 22 58      kom. +46 605 722 258 info@ttchlodnictwo.pl

– komory wychładzania półtusz wieprzowych 240 ton/dobę
– komory magazynowe półtusz i elementów porozbiorowych
– mroźnia