tel. +48 65 572 22 58      kom. +46 605 722 258 info@ttchlodnictwo.pl

– Instalacja komór do wychładzania tuszek indyka, załadunek 60 t, osiągnięta temp wsadu 1-3°C
– Instalacja zespołu komór magazynowych i rozbiorowych
– wentylacja części produkcyjnej zakładu