tel. +48 65 572 22 58      kom. +46 605 722 258 info@ttchlodnictwo.pl

– instalacja wychładzania tuszki indyka,
– tunele zamrażania 50t/dobę
– mroźnie składowe
– magazyny składowania elementów drobiu
– hale produkcyjne i rozbiorowe